Proefbeschrijvingen

ALGEMENE INFO OVER DE PROEVEN

 • De T staat voor tölt
 • De V staat voor Viergangen
 • De F staat voor Vijfgangen (de F komt uit het Duits: Fünfgang)
 • De P staat voor Telgang (Duits: Pass)
 • De Y staat voor jeugd (Youth)

VERDELING VAN DE PROEVEN

De proeven zijn verdeeld in klassen: Sportklasse A, B en C en de Vrijetijdsklasse. In de Sportklasse A worden hogere eisen gesteld. Voor deze proeven moeten combinaties zich kwalificeren door in de sportklasse B een bepaalde drempel te halen. Wie eenmaal de drempel heeft gehaald in de afgelopen twee jaar mag starten in de A-klasse. Wie de drempel driemaal gehaald heeft moet in de A-klasse starten. Wie vervolgens in de A-klasse twee jaar lang de drempel niet opnieuw haalt, moet terug naar de B-klasse. Ieder jaar wordt die drempel vastgelegd.

OVAALBAANPROEVEN

De tölt- en de gangenproeven worden op de ovaalbaan gereden. Bij de sportklasse A rijden de ruiters individueel. In de overige klassen starten twee of meer ruiters gelijktijdig en tonen de onderdelen op commando van de speaker.

Zij worden gejureerd door drie of vijf juryleden. In het laatste geval (vereist bij de sportproeven van officiële, goedgekeurde wedstrijden) vervalt het hoogste en laagste cijfer en tellen de drie overige cijfers. Bij drie juryleden worden alle drie de cijfers gebruikt.

Indien de organisatie finales uitschrijft, dan kwalificeren de vijf beste paarden uit de selectie zich voor de A-finale. Eindigen twee of meer paarden op de vijfde plaats, dan kwalificeren deze zich allemaal voor de finale. Bij voldoende deelnemers kan de organisatie bovendien een B-finale uitschrijven waaraan de plaatsen 6 – 10 deelnemen. De winnaar van de B-finale mag door naar de A-finale. Als deze besluit niet in de A-finale te rijden, dan vervalt dit recht. Het is dus niet zo dat een ander die plaats mag innemen.

Bij de individuele proeven wordt elke gang precies één ronde getoond, met uitzondering van de stap, die een halve ronde getoond wordt. De volgorde van de gangen is vrij. Bij de proeven met meer deelnemers geeft de speaker aan welke gang wordt gereden.

T8 – Basistölt

ALGEMENE INFO
De T8 is een proef op vrijetijdsniveau. De proef wordt gereden met twee en maximaal vijf ruiters op de ovaalbaan. De paarden tonen de onderdelen op commando van de speaker. Zij starten op de hand zoals aangeduid in de startlijst.

TOEGELATEN PAARDEN
Paarden die in deze proef starten zijn uitgesloten van andere töltproeven tijdens hetzelfde evenement.

SELECTIE
De selectie bestaat uit volgende onderdelen:
Vrij tempo tölt
Overgang naar stap en van hand veranderen
Vrij tempo tölt

FINALE
De finalisten rijden gezamenlijk op aanwijzing van de speaker. Zij rijden dezelfde onderdelen als in de selectie. De hand waarop gestart wordt, wordt bepaald door de meerderheid van de ruiters. In het geval zij niet tot overeenstemming komen telt de stem van de winnaar van de selectie dubbel.

T7 – TÖLT

ALGEMENE INFO
De T7 is een proef op vrijetijdsniveau. Deze proef wordt verreden met twee en maximaal vijf ruiters op de ovaalbaan. Lengte van de proef is ongeveer 5 minuten. Op het inschrijfformulier moet aangegeven zijn op welke hand de ruiter wil rijden.

TOEGELATEN PAARDEN
Paarden die in deze proef starten zijn uitgesloten van andere töltproeven tijdens hetzelfde evenement.

SELECTIE
De selectie bestaat uit volgende onderdelen:

Arbeidstempo tölt
Overgang naar stap en van hand veranderen
Vrij tempo tölt
FINALE
De finalisten rijden gezamenlijk op aanwijzing van de speaker. Zij rijden dezelfde onderdelen als in de selectie. De hand waarop gestart wordt, wordt bepaald door de meerderheid van de ruiters. In het geval zij niet tot overeenstemming komen telt de stem van de winnaar van de selectie dubbel.

V5 – VIERGANGEN

ALGEMENE INFO
De V5 is een proef op vrijetijdsniveau. Deze proef wordt verreden met twee en maximaal vijf ruiters op de ovaalbaan. Lengte van de proef is ongeveer 5 minuten. Op het inschrijfformulier moet aangegeven zijn op welke hand de ruiter wil rijden.

TOEGELATEN PAARDEN
Paarden die in deze proef starten, zijn van deelname aan andere 4- of 5- gangenproeven uitgesloten.

SELECTIE
De selectie bestaat uit volgende onderdelen:

Middentempo tölt
Middentempo draf
Middenstap
Middentempo galop
FINALE
De vijf beste paarden uit de selectie plus de winnaar van de B-finale kwalificeren zich voor de finale. De volgorde blijft hetzelfde als in de selectie:

Middentempo tölt
Middentempo draf
Middenstap
Middentempo galop

T6 – EASY TÖLT

ALGEMENE INFO

De T6 is een proef in sportklasse C. Deze proef wordt verreden op de ovaalbaan waarbij er steeds twee of meerdere ruiters per proef rijden. Lengte van de proef is ongeveer 5 minuten. Op het inschrijfformulier moet aangegeven zijn op welke hand de ruiter wil rijden

TOEGELATEN PAARDEN
Paarden die in deze proef starten zijn uitgesloten van andere töltproeven tijdens hetzelfde evenement.

SELECTIE
De selectie bestaat uit volgende onderdelen:

Arbeids- tot middentempo tölt
Overgang naar stap en van hand veranderen
Arbeids- tot middentempo tölt, op de lange zijden de teugels in één hand nemen waarbij duidelijk getoond wordt dat er geen contact is met de mond van het paard
FINALE
De finalisten rijden gezamenlijk op aanwijzing van de speaker. Zij rijden dezelfde onderdelen als in de selectie. De hand waarop gestart wordt, wordt bepaald door de meerderheid van de ruiters. In het geval zij niet tot overeenstemming komen telt de stem van de winnaar van de selectie dubbel.

T5 – TÖLT
ALGEMENE INFO
De T5 is een proef in sportklasse C. Deze proef wordt verreden op de ovaalbaan. Lengte van de proef is ongeveer 5 minuten. Op het inschrijfformulier moet aangegeven zijn op welke hand de ruiter wil rijden.

TOEGELATEN PAARDEN
Paarden die in deze proef starten zijn uitgesloten van andere töltproeven tijdens hetzelfde evenement.

SELECTIE
De selectie bestaat uit volgende onderdelen:

Arbeidstempo tölt
Overgang naar stap en van hand veranderen
Uitstrekken tot een sneller tempo op de lange zijden, arbeidstempo tölt op de korte zijden
FINALE
De finalisten rijden gezamenlijk op aanwijzing van de speaker. Zij rijden dezelfde onderdelen als in de selectie. De hand waarop gestart wordt, wordt bepaald door de meerderheid van de ruiters. In het geval zij niet tot overeenstemming komen telt de stem van de winnaar van de selectie dubbel.

V3 – VIERGANGEN
ALGEMENE INFO
De V3 is een proef in sportklasse C. Deze proef wordt verreden met twee en maximaal vijf ruiters op de ovaalbaan. Lengte van de proef is ongeveer 5 minuten. Op het inschrijfformulier moet aangegeven zijn op welke hand de ruiter wil rijden.

TOEGELATEN PAARDEN
Paarden die in deze proef starten, zijn van deelname aan andere 4- of 5- gangenproeven uitgesloten.

SELECTIE
De selectie bestaat uit volgende onderdelen:

Arbeids- tot middentempo tölt
Arbeids- tot Middentempo draf
Middenstap
Arbeids- tot middentempo galop
Midden- tot snel tempo tölt
FINALE
De vijf beste paarden uit de selectie plus de winnaar van de B-finale kwalificeren zich voor de finale. De volgorde blijft hetzelfde als in de selectie:

Arbeids- tot middentempo tölt
Arbeids- tot Middentempo draf
Middenstap
Arbeids- tot middentempo galop
Midden- tot snel tempo tölt
F3 – VIJFGANGEN
ALGEMENE INFO
De F3 is een proef in sportklasse C. De proef wordt verreden met twee, maximaal vijf ruiters (gelijkmatig verdeeld) op de ovaalbaan. De volgorde waarin de ruiters starten wordt door het lot bepaald. Daarna worden de ruiters verdeeld in groepjes die op de linker- of rechterhand rijden volgens opgave op het inschrijfformulier. De telgang wordt steeds op de lange zijde getoond. De keuze van de lange zijde wordt door de ruiters tijdens de proef bepaald door middel van het opsteken van de hand.
TOEGELATEN PAARDEN
Paarden die in deze proef starten, zijn van deelname aan andere 4- of 5- gangenproeven uitgesloten.

SELECTIE
De selectie bestaat uit volgende onderdelen, de telgang wordt 2x op de lange zijde getoond. Om punten te krijgen is een halve zijde telgang voldoende. De telgang telt dubbel mee in de puntentelling:

Arbeids- tot middentempo tölt
Arbeids- tot middentempo draf
Middenstap
Arbeids- tot middentempo galop
Rentelgang
FINALE
De vijf beste paarden uit de selectie plus de winnaar van de B-finale kwalificeren zich voor de finale. De meerderheid van de ruiters bepaalt op welke hand gereden wordt en op welke lange zijde wordt getelgangd. Wanneer de stemmen staken, telt de stem van de winnaar van de selectie dubbel. Voor de rentelgang heeft iedere ruiter drie maal de lange zijde tot zijn beschikking. De volgorde blijft hetzelfde als in de selectie:

Arbeids- tot middentempo tölt
Arbeids- tot middentempo draf
Middenstap
Arbeids- tot middentempo galop
Rentelgang

T4 – TÖLT

ALGEMENE INFO
De T4 is een proef in sportklasse B. De proef wordt verreden met twee, maximaal drie ruiters (gelijkmatig verdeeld) op de ovaalbaan. De volgorde waarin de ruiters starten wordt door het lot bepaald. Daarna worden de ruiters verdeeld in groepjes die op de linker- of rechterhand rijden volgens opgave op het inschrijfformulier.

TOEGELATEN PAARDEN
Paarden die in deze proef starten zijn uitgesloten van andere töltproeven tijdens hetzelfde evenement.

SELECTIE
De selectie bestaat uit volgende onderdelen:

 • Vrij tempo tölt
 • Rustig, regelmatig en langzaam tempo tölt
 • Overgang naar stap en van hand veranderen
 • Arbeids- tot middentempo tölt, daarbij de teugels in één hand nemen en vrije teugel geven, zodat er geen contact meer is met de mond van het paard.

FINALE
De finalisten rijden gezamenlijk op aanwijzing van de speaker. Zij rijden dezelfde onderdelen als in de selectie. De vijf beste paarden uit de selectie plus de winnaar van de B-finale kwalificeren zich voor de finale. De meerderheid van de ruiters bepaalt op welke hand het eerste onderdeel begonnen wordt. Als de stemmen staken, telt de stem van de winnaar van de selectie dubbel.

T3 – TÖLT
ALGEMENE INFO
De T3 is een proef in sportklasse B. De proef wordt verreden met twee of maximaal drie ruiters (gelijkmatig verdeeld) op de ovaalbaan. De volgorde waarin de ruiters starten wordt door het lot bepaald. Daarna worden de ruiters verdeeld in groepjes die de proef op de linker- of rechterhand beginnen volgens opgave op het inschrijfformulier.

TOEGELATEN PAARDEN
Paarden die in deze proef starten zijn uitgesloten van andere töltproeven tijdens hetzelfde evenement.

SELECTIE
De selectie bestaat uit volgende onderdelen:

 • Arbeidstempo tölt
 • Overgang naar stap en van hand veranderen
 • Op de lange zijdes duidelijk het tempo versnellen, op de korte zijdes arbeidstempo.
  Snel tempo tölt.

FINALE
De finalisten rijden gezamenlijk op aanwijzing van de speaker. Zij rijden dezelfde onderdelen als in de selectie. De vijf beste paarden uit de selectie plus de winnaar van de B-finale kwalificeren zich voor de finale. De meerderheid van de ruiters bepaalt op welke hand het eerste onderdeel begonnen wordt. Als de stemmen staken, telt de stem van de winnaar van de selectie dubbel.

V2 – VIERGANGEN
De V2 is een proef in sportklasse B. Deze proef wordt verreden met twee en maximaal vijf ruiters op de ovaalbaan. Lengte van de proef is ongeveer 5 minuten. Op het inschrijfformulier moet aangegeven zijn op welke hand de ruiter wil rijden.

TOEGELATEN PAARDEN
Paarden die in deze proef starten, zijn van deelname aan andere 4- of 5- gangenproeven uitgesloten.

SELECTIE
De selectie bestaat uit volgende onderdelen:

 • Arbeidstempo tölt
 • Arbeids- tot Middentempo draf
 • Middenstap
  Arbeids- tot middentempo galop
 • Snel tempo tölt

FINALE
De vijf beste paarden uit de selectie plus de winnaar van de B-finale kwalificeren zich voor de finale. De volgorde blijft hetzelfde als in de selectie:

 • Arbeidstempo tölt
  Arbeids- tot Middentempo draf
 • Middenstap
 • Arbeids- tot middentempo galop
 • Snel tempo tölt

F2 – VIJFGANGEN
ALGEMENE INFO
De F2 is een proef in sportklasse B. De proef wordt verreden met twee, maximaal drie ruiters (gelijkmatig verdeeld) op de ovaalbaan. De volgorde waarin de ruiters starten wordt door het lot bepaald. Daarna worden de ruiters verdeeld in groepjes die op de linker- of rechterhand rijden volgens opgave op het inschrijfformulier. De telgang wordt steeds op de lange zijde getoond. De keuze van de lange zijde wordt door de ruiters tijdens de proef bepaald door middel van het opsteken van de hand.

TOEGELATEN PAARDEN
Paarden die in deze proef starten, zijn van deelname aan andere 4- of 5- gangenproeven uitgesloten.

SELECTIE
De selectie bestaat uit volgende onderdelen, de telgang wordt 3x op de lange zijde getoond. De punten voor tölt en telgang tellen dubbel in de totaalscore:

 • Arbeids- tot middentempo tölt
 • Arbeids- tot middentempo draf
 • Middenstap
 • Arbeids- tot middentempo galop
 • Rentelgang

FINALE
De vijf beste paarden uit de selectie plus de winnaar van de B-finale kwalificeren zich voor de finale. De meerderheid van de ruiters bepaalt op welke hand gereden wordt en op welke lange zijde wordt getelgangd. Wanneer de stemmen staken, telt de stem van de winnaar van de selectie dubbel. Voor de rentelgang heeft iedere ruiter drie maal de lange zijde tot zijn beschikking. De volgorde blijft hetzelfde als in de selectie:

 • Arbeids- tot middentempo tölt
 • Arbeids- tot middentempo draf
 • Middenstap
 • Arbeids- tot middentempo galop
 • Rentelgang

T2 – TÖLT
ALGEMENE INFO
De T2 is een proef in sportklasse A. Een combinatie mag aan deze proef deelnemen indien in de B-klasse (T4) minimaal een 6,00 is behaald. De proef wordt met één combinatie in de baan gereden.

TOEGELATEN PAARDEN
Paarden die in deze proef starten zijn uitgesloten van andere töltproeven tijdens hetzelfde evenement.

SELECTIE
De ruiter rijdt alle onderdelen één ronde, wisselingen vinden plaats op het midden van de korte zijde. De selectie bestaat uit volgende onderdelen:

Vrij tempo tölt
Rustig, regelmatig en langzaam tempo tölt
Overgang naar stap en van hand veranderen
Arbeids- tot middentempo tölt, daarbij de teugels in één hand nemen en vrije teugel geven, zodat er geen contact meer is met de mond van het paard.
Opgelet: het waarderingscijfer voor het vierde onderdeel wordt verdubbeld

FINALE
De finalisten rijden gezamenlijk op aanwijzing van de speaker. Zij rijden dezelfde onderdelen als in de selectie. De vijf beste paarden uit de selectie plus de winnaar van de B-finale kwalificeren zich voor de finale. De meerderheid van de ruiters bepaalt op welke hand het eerste onderdeel begonnen wordt. Als de stemmen staken, telt de stem van de winnaar van de selectie dubbel.

T1 – TÖLT
ALGEMENE INFO
De T1 is een proef in sportklasse A. De proef wordt met één paard in de baan verreden. Een combinatie mag aan deze proef deelnemen indien in de B-klasse (T3) minimaal een 6,00 is behaald.

TOEGELATEN PAARDEN
Paarden die in deze proef starten zijn uitgesloten van andere töltproeven tijdens hetzelfde evenement.

SELECTIE
De ruiter rijdt alle onderdelen één ronde, wisselingen vinden plaats op het midden van de korte zijde. De selectie bestaat uit volgende onderdelen:

Arbeidstempo tölt
Overgang naar stap en van hand veranderen
Vertrek in arbeidstempo tölt, op de lange zijde uitstrekken naar snel tempo tölt
Vanaf het midden van de korte zijde snel tempo tölt eenmaal rond.
FINALE
De finalisten rijden gezamenlijk op aanwijzing van de speaker. Zij rijden dezelfde onderdelen als in de selectie, dit op de twee handen. De vijf beste paarden uit de selectie plus de winnaar van de B-finale kwalificeren zich voor de finale.

V1 – VIERGANGEN
ALGEMENE INFO
De V1 is een proef in sportklasse A. De proef wordt met één paard in de baan verreden, op een hand naar keuze. Een combinatie mag aan deze proef deelnemen indien in de B-klasse (FV2) minimaal een 6,00 is behaald.

TOEGELATEN PAARDEN
Paarden die in deze proef starten, zijn van deelname aan andere 4- of 5- gangenproeven uitgesloten.

SELECTIE
De ruiter rijdt volgende onderdelen in een volgorde naar keuze. Elk onderdeel moet gedurende een volledige ronde getoond worden, behalve de middenstap, deze wordt een halve ronde gereden

Arbeidstempo tölt
Arbeids- tot Middentempo draf
Middenstap
Arbeids- tot middentempo galop
Snel tempo tölt
FINALE
De vijf beste paarden uit de selectie plus de winnaar van de B-finale kwalificeren zich voor de finale. De volgorde blijft hetzelfde als in de selectie:

Arbeidstempo tölt
Arbeids- tot Middentempo draf
Middenstap
Arbeids- tot middentempo galop
Snel tempo tölt
F1 – VIJFGANGEN
ALGEMENE INFO
De F1 is een proef in sportklasse A. De proef wordt met één paard in de baan verreden, op een hand naar keuze. Een combinatie mag aan deze proef deelnemen indien in de B-klasse (F2) minimaal een 5,80 is behaald.

TOEGELATEN PAARDEN
Paarden die in deze proef starten, zijn van deelname aan andere 4- of 5- gangenproeven uitgesloten.

SELECTIE
De ruiter rijdt volgende onderdelen in een volgorde naar keuze. Elk onderdeel moet gedurende een volledige ronde getoond worden, behalve de middenstap, deze wordt een halve ronde gereden

Middenstap
Arbeids- tot middentempo tölt
Arbeids- tot middentempo draf
Arbeids- tot middentempo galop
Rentelgang
FINALE
De vijf beste paarden uit de selectie plus de winnaar van de B-finale kwalificeren zich voor de finale. De meerderheid van de ruiters bepaalt op welke hand gereden wordt en op welke lange zijde wordt getelgangd. Wanneer de stemmen staken, telt de stem van de winnaar van de selectie dubbel. Voor de rentelgang heeft iedere ruiter drie maal de lange zijde tot zijn beschikking. Bovenstaande onderdelen worden hierbij in volgende volgorde getoond:

Arbeids- tot middentempo tölt
Arbeids- tot middentempo draf
Middenstap
Arbeids- tot middentempo galop
Rentelgang

PP1 – TELGANG

ALGEMENE INFO
Deze proef wordt gereden op een telgangbaan. Elke combinatie krijgt twee doorgangen waarbij het gemiddelde punt van de twee doorgang telt.

RESTRICTIES
Het gebruik van een zweep is niet toegelaten.

START
De startvolgorde voor de eerste doorgang wordt op voorhand op willekeurige manier bepaald. Deze volgorde blijft in de tweede doorgang behouden.
PROEF
Wanneer de startvlag omhooggeheven wordt, vertrekt het paard in stap, tölt of draf op de ovaalbaan. Tussen de startlijn en de 25m marker moet het paard in galop vertrekken. Tussen de 25m en 50m marker moet het paard in rentelgang gelegd worden. Op de 50m marker wordt ook de tijdsregistratie gestart. Op de 150m marker wordt de tijdsregistratie stopgezet en tussen de 150m en 200m marker moet het paard teruggenomen worden in stap, tölt of draf.

JURERING
Er zijn 6 juryleden nodig voor het jureren van de PP1. Het eerste jurylid beoordeelt de overgang naar galop en de overgang van galop naar telgang. Het tweede jurylid beoordeelt de kwaliteit van de telgang tussen de 50m en 100m marker, het derde jurylid doet hetzelfde tussen de 100m en 150m marker. Het vierde jurylid beoordeelt het terugnemen uit telgang tussen de 150m en 200m marker. Er zijn ook twee juryleden met een vlag nodig: het eerste jurylid hiervan staat aan de 50m marker en signaliseert dat het paard de 50m marker gepasseerd is en dat de tijdsregistratie gestart moet worden. Hij kan ook door middel van een rode vlag aangeven dat het paard op deze marker niet in rentelgang is. Het tweede jurylid staat op de 150m marker en signaliseert door middel van een vlag dat het paard niet in telgang is op de 150m marker.

PUNTENTELLING
Het gemiddelde van de twee doorgang telt. Jurylid 1-4 geeft op zijn onderdeel een punt op 10. Deze punten worden samengetelt tot een punt op kwaliteit op 40. Er kunnen ook nog 20 punten verdient worden met de snelheid van de doorgang. Het punt verbonden aan de tijd van een doorgang wordt op basis van onderstaande tabel gerekend. Voor de eindbeoordeling wordt het punt op kwaliteit en het punt op snelheid samengeteld en gedeeld door 6.

P1 – TELGANGREN

250M
ALGEMENE INFO
Deze proef wordt gereden op een telgangbaan. Elke combinatie krijgt twee of meer doorgangen waarbij de snelste doorgang telt.

RESTRICTIES
Het gebruik van een zweep is niet toegelaten.
START
De startvolgorde voor de eerste doorgang wordt op voorhand op willekeurige manier bepaald. Vanaf de tweede ronde starten de paarden die in de eerste doorgang de traagste tijd hadden het eerst.
Alle ruiters krijgen twee minuten de tijd om hun paard in de startbox te rijden, de start volgt ten laatste 30 seconde later.

PROEF
Na het openen van de startboxen heeft de ruiter 50m de tijd om het paard in telgang te leggen. Hierna moet de combinatie 250m rentelgang tonen. Indien het paard na de 50m marker en voor het einde van de 250m uit telgang valt, is de doorgang niet geldig.

PUNTENTELLING
Enkel de snelste doorgang telt mee. De punten die corresponderen met de verreden tijd worden op basis van volgende formule berekent: (32.50 – t) / 1.25 waarbij t de tijd van de snelste doorgang is.

JURERING
Op WorldRanking wedstrijden zijn er minstens 5 juryleden en 4 assistenten noodzakelijk voor het jureren van de P1. Deze juryleden staan op verschillende strategische punten aan beide zijdes van de telgangbaan gepositioneerd: aan de start, aan de 50m marker, tussen de 50m en 100m marker, tussen de 100 en 150m marker, tussen de 150 en 200m marker, tussen de 200 en 250m marker en op de finishlijn.

P2 – SPEEDPASS – TELGANGREN 100M MET VLIEGENDE START

ALGEMENE INFO
Deze proef wordt gereden op een telgangbaan. Elke combinatie krijgt twee doorgangen waarbij de snelste doorgang telt.

RESTRICTIES
Het gebruik van een zweep is toegelaten.

START
De startvolgorde voor de eerste doorgang wordt op voorhand op willekeurige manier bepaald. Vanaf de tweede ronde starten de paarden die in de eerste doorgang de traagste tijd hadden het eerst.

PROEF
In de P2 start elk paard invidueel. De ruiter rijdt naar de 50m marker in een gang naar keuze. Wanneer deze marker overschreden wordt, start de tijdsopmeting en moet het paard in rentelgang zijn voor de komende 100m. Indien het paard tussen de 50m marker en de finish uit telgang valt, wordt de doorgang ongeldig verklaard.

PUNTENTELLING
Enkel de snelste doorgang telt mee. De punten die corresponderen met de verreden tijd worden op basis van volgende formule berekent: (12 – t) / 0.60 waarbij t de tijd van de snelste doorgang is.

JURERING
Op WorldRanking wedstrijden zijn er minstens 5 juryleden en 4 assistenten noodzakelijk voor het jureren van de P2. Deze juryleden staan op verschillende strategische punten aan beide zijdes van de telgangbaan gepositioneerd: aan de start, aan de 50m marker, tussen de 50m en 100m marker, tussen de 100 en 150m marker en op de finishlijn.

TIH – TÖLT IN HARMONY – LEVEL I

ALGEMENE INFO
Tölt in Harmony proeven worden in een piste van 20x40m of 20x60m gereden. De hoeken van deze baan worden niet uitgereden: bij een 20X60m piste moet de korte zijde gereden worden zoals een cirkel van 18m, bij een 20X40m piste als een cirkel van 14m. De ruiter kiest zelf de muziek waarop de proef gereden zal worden. In Level I wordt er gejureerd op takt, soepelheid en contact.

TOEGESTANE OPTOMING
Qua optoming worden de regels van de FEIF gehanteerd. Speciaal bij Tölt in Harmony proeven is dat er geen zweep of ballenboots/springschoenen gebruikt mogen worden.

ONDERDELEN
Level I bestaat uit drie onderdelen. De eerste twee worden in tölt of draf gereden, beide onderdelen moeten wel in dezelfde gang getoond worden. Wanneer er voor draf gekozen wordt, moet men op het juiste been lichtrijden en veranderen op X. Onderdeel 3 wordt in stap getoond.

ONDERDEEL 1: ACHTJES
De ruiter begint bij A in een traag tot medium tempo tölt of draf en groet naar de jury. Belangrijk hierbij is dat er een gelijkmatig tempo en takt getoond wordt. Wanneer de ruiter terug bij A is, begint het volgende onderdeel.

ONDERDEEL 2: CIRKELS
De ruiter begint bij A in een willekeurig tempo tölt of draf. Dit tempo moet doorheen het volledige tweede onderdeel constant blijven. De ruiter rijdt bij A een cirkel met een diameter van 18m (20x60m) of 14m (20x40m). Hierna rijdt de ruiter een diagonaal en rijdt bij C opnieuw een cirkel van 18 of 14m. Hierna rijdt de ruiter terug een diagonaal. Wanneer hij terug bij A is, begint het volgende onderdeel.

ONDERDEEL 3: DIAGONAAL IN STAP
De ruiter maakt bij A een overgang naar stap en rijdt een diagonaal. De stap moet relaxed, maar energiek zijn en er moet teugelcontact zijn. Bij C maakt de ruiter een overgang naar stap en beëindigt zijn proef

TIH – TÖLT IN HARMONY – LEVEL II

ALGEMENE INFO
Tölt in Harmony proeven worden in een piste van 20x40m of 20x60m gereden. De hoeken van deze baan worden niet uitgereden: bij een 20X60m piste moet de korte zijde gereden worden zoals een cirkel van 18m, bij een 20X40m piste als een cirkel van 14m. De ruiter kiest zelf de muziek waarop de proef gereden zal worden. In Level II wordt er voornamelijk gejureerd op takt, soepelheid, contact, impuls en rechtgerichtheid.

TOEGESTANE OPTOMING
Qua optoming worden de regels van de FEIF gehanteerd. Speciaal bij Tölt in Harmony proeven is dat er geen zweep of ballenboots/springschoenen gebruikt mogen worden.

ONDERDELEN
Level II bestaat uit drie onderdelen. Alle onderdelen worden in tölt gereden.

ONDERDEEL 1: ACHTJES
De ruiter begint bij A in een traag tot medium tempo tölt en groet naar de jury. Belangrijk hierbij is dat er een gelijkmatig tempo en takt getoond wordt. Wanneer de ruiter terug bij A is, begint het volgende onderdeel.

ONDERDEEL 2: CIRKELS
De ruiter begint bij A in een willekeurig tempo tölt. Dit tempo moet doorheen het volledige tweede onderdeel constant blijven. De ruiter rijdt bij A een cirkel met een diameter van 8m. Hierna rijdt de ruiter een diagonaal en rijdt bij C opnieuw een cirkel van 8m. Wanneer de ruiter bij C is, begint het volgende onderdeel.

ONDERDEEL 3: TEMPOWISSELINGEN
De ruiter vertrekt bij C in een traag tempo tölt en rijdt een diagonaal. Op de diagonaal versnelt de ruiter het tempo. Wanneer de ruiter de X gepasseerd is, vangt hij terug op tot traag tempo tölt. Hij rijdt de bocht in traag tempo tölt en gaat dan opnieuw de diagonaal op en versnelt opnieuw het tempo om bij X opnieuw op te vangen. Op C rijdt hij een overgang naar halt waarbij het paard 3sec moet stilstaan. Hierna beëindigt de ruiter zijn proef.

TIH – TÖLT IN HARMONY – LEVEL III

ALGEMENE INFO
Tölt in Harmony proeven worden in een piste van 20x40m of 20x60m gereden. De hoeken van deze baan worden niet uitgereden: bij een 20X60m piste moet de korte zijde gereden worden zoals een cirkel van 18m, bij een 20X40m piste als een cirkel van 14m. De ruiter kiest zelf de muziek waarop de proef gereden zal worden. In Level III wordt er voornamelijk gejureerd op takt, soepelheid, contact, impuls, rechtgerichtheid en verzameling.

TOEGESTANE OPTOMING
Qua optoming worden de regels van de FEIF gehanteerd. Speciaal bij Tölt in Harmony proeven is dat er geen zweep of ballenboots/springschoenen gebruikt mogen worden.

ONDERDELEN
Level III bestaat uit drie onderdelen. Alle onderdelen worden in tölt gereden.

ONDERDEEL 1: ACHTJES
De ruiter begint bij A in een traag tot medium tempo tölt en groet naar de jury. Belangrijk hierbij is dat er een gelijkmatig tempo en takt getoond wordt. Wanneer de ruiter terug bij A is, begint het volgende onderdeel.

ONDERDEEL 2: CIRKELS
De ruiter begint bij A in een willekeurig tempo tölt. Dit tempo moet doorheen het volledige tweede onderdeel constant blijven. De ruiter rijdt op de diagonaal en rijdt bij X tweemaal een cirkel van 8m in de richting van de letter B, gevolg door tweemaal een cirkel van 8m in de richting van E. Hierna vervolgt de ruiter de diagonaal tot aan C, waar het volgende onderdeel begint.

ONDERDEEL 3: TEMPOWISSELINGEN
De ruiter vertrekt bij C in een traag tempo tölt en rijdt een diagonaal. Op de diagonaal versnelt de ruiter het tempo. Wanneer de ruiter de X gepasseerd is, vangt hij terug op tot traag tempo tölt. Hij rijdt de bocht in traag tempo tölt en gaat dan opnieuw de diagonaal op en versnelt opnieuw het tempo om bij X opnieuw op te vangen. Op C rijdt hij een overgang naar halt waarbij het paard 3sec moet stilstaan. Hierna beëindigt de ruiter zijn proef.

Translate »